HomeJehona 24Vitrinë Libri

Vitrinë Libri

Marinari i Zemëruar, përshkruan historinë e vërtetë të Xhon Njutonit, një marinari anglez i cili përjetoi një jetë me vuajtje dhe u bë një njeri famëkeq. Mirëpo historia e tij nuk përfundon me kaq. Jeta e Xhonit merr papritmas një kthesë.

Marinari i Zemëruar (137 faqe) është shkruar nga autori Kay Storm. Ai botohet në gjuhën shqipe nga shtypshkronja Vernon Publishing. Kopje të saj mund të merren te libraria e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare (VUSH) në Tiranë.

Previous article
Next article

Most Popular

Recent Comments