HomeJashtë KategorieVitrinë Libri

Vitrinë Libri

“A Mund Të Jetojë Njeriu Pa Perëndinë”

Ravi Zakarias shtron në këtë libër pyetjen më të madhe të kohës sonë: “A mund të jetojë njeriu pa Perëndinë?”. Ai i nxjerr sheshit kontradiktat e të metat e ateizmit dhe mbron fort botëkuptimin teist në përgjithësi dhe atë të krishterë në veçanti. Etja për kuptim në çdo brez, as shuhet dhe as dëbohet, prandaj autori merr përsipër t’i përgjigjet edhe pyetjes që çdonjeri me mend duhet t’i bëjë vetes:

Cili është kuptimi i jetës sime? Logjika e fortë, dhe mënyra koherente e trajtimit të këtyre çështjeve, nuk ka si mos të të lënë përshtypje dhe e bëjnë këtë libër të rekomandueshëm për këdo. Ravi shkruan për librin e tij: “Mendja është një vlerë tepër e madhe për t’u harxhuar kot, sepse ajo është qendra e komandimit që drejton çdo jetë individuale.

Është dëshira ime që me anë të shpërfaqjes së këtyre ideve gjithsecili prej nesh të njohë më të madhen nga gjithë mendjet, pra Perëndinë vetë, ekzistenca apo mosekzistenca e të cilit është thelbësore për përkufizimin e çdo gjëje tjetër.”

Disa citime nga libri: Pa dyshim, vetëm injoranca apo paragjykimi e quan pozitën teiste të painformuar apo të mangët nga ana intelektuale. Kështu, në kërkimin tonë për moralin dhe lumturinë jashtë Perëndisë, ne i kemi humbur në fakt të tria – Perëndinë, moralin, edhe lumturinë.

Një nga refrenet më të zakonshme që dëgjojmë prej atyre që kanë arritur kulmin e suksesit është ai që bën fjalë për zbrazëtinë që ende i fanitet jetës së tyre, pavarësisht nga gjithë suksesi. Xhek Higins-it, shkrimtar i njohur që ka fituar çmime, ka thënë se e vetmja gjë di tani në këtë pikë të lartë të karrierës së tij të cilën do të dëshironte ta ditur që kur ishte i vogël, është kjo

: “Kur arrin në majë, atje nuk ka asgjë”.

A mundet të jetojë njeriu pa Perëndinë? Sigurisht që mundet, në kuptim fizik. A mundet të jetojë pa Perëndinë në mënyrë të arsyeshme?

Përgjigja ndaj kësaj është, “Jo!”, sepse njeri i tillë është i detyruar te mohojë një ligj moral, të braktisë shpresën, të humbasë kuptimin, dhe të rrezikojë për të mos pasur rimëkëmbje nëse e ka gabim….

Jashtë Krishtit nuk ka ligj, nuk ka shpresë, dhe nuk ka kuptim.

Most Popular

Recent Comments