HomeJehona 23Urtësia e Lashtë

Urtësia e Lashtë

Çdo gjë ka stinën e vet,

çdo situatë ka një kohë nën qiell;

një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur,

një kohë për të mbjellë dhe një kohë për të shkulur atë që është mbjellë,

një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar,

një kohë për të qarë dhe një kohë për të qeshur,

një kohë për të mbajtur zi dhe një kohë për të hedhur valle,

një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur gurët,

një kohë për të përqafuar dhe një kohë për të mos përqafuar,

një kohë për të kërkuar dhe një kohë për të humbur,

një kohë për të ruajtur dhe një kohë për të hedhur tutje,

një kohë për të grisur dhe një kohë për të qepur,

një kohë për të heshtur dhe një kohë për të folur,

një kohë për të dashuruar dhe një kohë për të urryer,

një kohë për luftën dhe një kohë për paqen.

Pashë punën që Perëndia u jep bijve të njerëzve. Ai e ka bërë të bukur çdo gjë në kohën vet; ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre, pa i dhënë mundësinë asnjë njeriu të zbulojë veprën që Perëndia ka bërë nga fillimi deri në fund.

Bibla

Most Popular

Recent Comments