HomeMesazhi 7Ti më njeh, o Zot!

Ti më njeh, o Zot!

Ti më ke hetuar, o Zot, dhe më njeh.

Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem, ti e kupton  nga larg mendimin tim.

Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim dhe i njeh thellë të gjitha rrugët e mia.

Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia, ti më ke endur në barkun e nënës sime.

Unë do të të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar; veprat e tua janë të mrekullueshme, dhe unë e di shumë mirë këtë gjë.

Kockat e mia nuk ishin një e fshehtë për ty kur u formova në fshehtësi.

Dhe sytë e tu panë masën pa trajtë të trupit tim, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, mëgjithse asnjë prej tyre nuk eksistonte ende.

                                                                                                                    Psalm i Davidit,

                                                                                                                             Nga Psalmi 139

Previous article
Next article

Most Popular

Recent Comments