HomeJehona 21Të shkuarit në kishë, të zgjat jetën

Të shkuarit në kishë, të zgjat jetën

Kërkimet e reja mbështesin rëndësinë e besimit për shëndetin e njeriut

Ky ka qenë përfundimi i një artikulli botuar në revistën ndërkombëtare “Newsweek” duke pasqyruar një debat që është zhvilluar në faqet e botimeve shkencore prestigjioze. Pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku gjendet shërbimi mjekësor më i përparuar në botë, vihet re një rritje interesi nga autoritetet mjekësore për rëndësinë e të besuarit në Perëndinë për shëndetin e pacientit.

I sponsorizuar nga Instituti Kombëtar Amerikan Për Shëndetin, Dr. L. Powell shqyrtoi me kujdes 150 studime shkencore që trajtojnë lidhjen midis besimit dhe shëndetit. Rezultatet tregojnë qartë për një jetëgjatësi më të madhe tek ata njerëz që shkojnë në kishë.

Sipas studimit, ata që frekuentojnë rregullisht kishën, jetojnë mesatarisht 8 vjet më shumë se ata që nuk marrin pjesë asnjëherë në shërbesat kishtare. Studiues të ndryshëm pyesin: Cila është arsyeja për këtë fenomen? A mund t’i shpjegojmë këto rezultate vetëm duke iu referuar mënyrës së jetesës së atyre që janë besimtarë (d.m.th. faktit që ata nuk abuzojnë me duhanin ose me alkoolin), apo ekziston ndonjë faktor tjetër?

Shumë studiues mendojnë që gjendja shpirtërore është po aq e rëndësishme sa mënyra e jetesës për shëndetin e trupit. Nga studimet e bëra kohët e fundit ka të dhëna, të cilat tregojnë se ata që i luten Perëndisë e marrin veten më shpejt nga një sëmundje e rëndë që kanë kaluar, sesa ata që nuk besojnë. Dr. Andrew Newberg, mjek neurolog, kërkimet e tij i kryen pranë Universitetit të Pensilvanisë.

Duke folur për situatën e tanishme në ShBA, ai thotë: “Ka pasur një ndryshim tepër të dukshëm në qëndrimin e profesionit mjekësor ndaj këtyre gjërave” – dhe vazhdon: “Njerëz si unë janë shumë të interesuar për ato që po shikojmë”. Jo vetëm në ShBA, por edhe në Evropë pikëpamjet e doktorëve po pësojnë ndryshime.

Dr. Girard, një mjek që punon në afërsi të Parisit, rrëfen se para 20 vjetësh nuk merrje asnjë mësim për besimin dhe gjendjen shpirtërore të njeriut në shkollat mjekësore të vendit, dhe shton: “Por tani po marrin parasysh gjithë qenien e njeriut, dhe shkollat mjekësore po pranojnë me përulje kufijtë e mjekësisë”.

Frekuentimi i Kishës      Mosha e vdekjes

Aspak                                           75

Nganjëherë                                 80

Shpesh                                         82

Shumë shpesh                            83

E bazuar mbi studimi shkencor i popullsisë amerikane.

Most Popular

Recent Comments