HomeJehona 28Si mund të çlirohem?

Si mund të çlirohem?

Ne e kemi të pamundur ta bëjmë këtë gjë në fuqinë tonë. Jemi të gjithë të dobët.

Ne jemi të gjithë njerëz mëkatarë dhe gjithnjë mendojmë dhe bëjmë gjëra që e zemërojnë Perëndinë.

Ne e ndjekim me dëshirë rrugën e gabuar.

Si mund të shpëtohesh?

Ti duhet të pendohesh. Kjo do të thotë ta rrëfesh mëkatin dhe të kërkosh që Perëndia të të çlirojë.

Duhet ta vendosësh besimin tënd te Krishti, edhe duhet t’i lutesh Perëndisë që ta bëjë të vërtetë këtë besim. Perëndisë nuk i interesojnë fjalët dhe fjalimet e bukura. Por ndërsa lutesh duhet të kesh para sysh këto gjëra:

Prano hapur para Perëndisë që mëkatet e tua janë të këqija në sytë e tij dhe se për to do të meritoje dënimin.

Thuaji Perëndisë që nuk ke fuqi ta shpëtosh vetveten.

Kërkoji Krishtit që të të ndihmojë të pendohesh dhe të besosh.

Kërkoji atij që të të shpëtojë.

Most Popular

Recent Comments