Ruhu!

5 TË VËRTETA PËR MËKATIN

Mëkati është joshës

Mëkati duket shumë i këndshëm por në të vërtetë ai është mizor dhe i dëmshëm. Mëkati mund të të kënaqë për pak kohë, por në fund ai të dëmton thellësisht.

Mëkati është mashtrues

Mëkati e mashtron njeriun duke e bërë të besojë se e keqja është e mirë. I mashtruar nga mëkati, njeriu nuk pranon se po bën keq, por përkundrazi mendon se ka të drejtë.

Fuqia mashtruese e mëkatit është aq i madh sa njeriu është i gatshëm të humbasë shpirtin e tij dhe jo të largohet nga e keqja. Asgjë nuk është më mashtruese se mëkati.

Mëkati i vogël të çon në një më të madh

Mëkati zë vend tek njeriu në mënyrë graduale dhe përhapet në jetën e tij pak nga pak. Nëqoftëse njeriu vazhdon të mëkatoj me mëkate “të vogla”, atëherë mëkati e pushton tërësisht. Një vrimë e vogël në një anije e fut ngadalë ujin brenda derisa ajo të mbytet e gjitha.

Kur njerëzit fillojnë të mëkatojnë, edhe pse me mëkate të vogla, nuk mund të ndalin më së mëkatuari, por zakonisht do të kalojnë nga mëkate të vogla në më të mëdha.

Mëkati është gjithmonë i keq

Sa më i mirë që të duket mëkati, aq më i rrezikshëm është në të vërtetë. Mëkati është gjithmonë i keq dhe djallëzor edhe megjithëse mund të duket normal dhe i shëndetshëm. E vërteta për diçka nuk është gjithmonë e qartë.

Satani pëlqen të fshehë të vërtetën e mëkatit nga njeriu. Edhe mëkati më i vogël është përsëri një mëkat kundër Perëndisë.

Mëkati do të ndëshkohet

Një ditë çdokush do të shikojë të vërtetën për mëkatin. Kur të gjithë njerëzit të dalin përpara Perëndisë, do të shohin se sa i keq është mëkati.

Në jetë, mëkati mund të duket, i dëshirueshëm, i këndshëm, normal dhe i drejtë: por në vdekje njerëzit do të mësojnë se mëkati është i frikshëm dhe i tmerrshëm. Dikush mund të ketë një sëmundje shumë kohë më përpara se ta ndiejë atë.

Po kështu, njerëzit mund të jenë të sëmurë me mëkatin dhe përsëri të mendojnë se janë të shëndetshëm dhe normalë. Më vonë ata do të ndiejnë të keqen e mëkatit dhe do të vuajnë prej tij. Kështu që njeriu duhet të mësojë tani të shoh se kush është vërtet mëkati, sa nuk është vonë.

Previous article
Next article

Most Popular

Recent Comments