HomeJehona 25Përse s’më jep shenjë?

Përse s’më jep shenjë?

Regjisori Woody Allen ka thënë dikur, “Sikur Zoti të më jepte ndonjë shenjë të qartë! Si p.sh. të depozitonte një shumë të madhe në llogari të një banke zviceriane.”

Ai po bënte shaka, por ai po shprehte një qëndrim mjaft të përhapur. Megjithatë Perëndia nuk u përgjigjet sfidave të tilla mendjelehta për të vërtetuar ekzistencën e tij.

Në fakt, nëse njeriu mesatar do të zbulonte $10 milion në llogarinë e tij bankare, në vend që të mendonte për Zotin ai ndoshta do të hamendësonte që ky ishte një gabim kompjuterik ose burokratik.

Jezus Krishti tha: “Ky brez është i lig; ai kërkon një shenjë, por asnjë shenjë nuk do t’i jepet”.

Most Popular

Recent Comments