HomeJehona 27Përse ka kaq shumë kisha të ndryshme?

Përse ka kaq shumë kisha të ndryshme?

Sigurisht që ke dëgjuar për kishat orthodokse, katolike dhe protestante. A ke dëgjuar për kishën luterane, për kishat baptiste, dhe për kishat pentekostale? Por për kishën presbiteriane apo kishën e reformuar? Përse ka kaq shumë kisha të ndryshme? Arsyeja që ka shumë kisha brenda krishterimit është sepse Bibla na lejon të kemi ndryshime mendimesh.

Brenda krishterimit ka disa doktrina thelbësore që përcaktojnë se çfarë do të thotë të jesh i krishterë. Doktrinat thelbësore janë:

  1. Ka vetëm një Perëndi.
  2. Bibla është Fjala e Perëndisë.
  3. Duhet të adhurojmë vetëm Perëndinë dhe asgjë tjetër.
  4. Perëndia na urdhëron të jetojmë jetë të pëlqyera, të mos vrasim, vjedhim ose gënjejmë.
  5. Perëndia krijoi familjen dhe ne duhet të respektojmë prindërit dhe martesën.
  6. Perëndia ekziston si një trinitet personash: Atë, Bir dhe Frymë e Shenjtë.
  7. Jezusi u lind në mish nga virgjëresha Mari.
  8. Jezusi vdiq në kryq për mëkatet tona dhe u ringjall fizikisht nga të vdekurit.
  9. Falja e mëkateve vjen vetëm prej hirit të Perëndisë.
  10. Çdo njeri do të dalë para Perëndisë të japë llogari për ato ç’ka bërë në këtë botë.                                                                                                                                                                                                                                       Përderisa një kishë beson në doktrinat thelbësore, atëherë ajo kishë është e krishterë. Megjithatë, ka shumë gjëra në Bibël që janë interpretuar në mënyra të ndryshme. Për shembull, a duhet ose jo të përdorim instrumenta muzikorë në kishë?

A e marrim darkën e Zotit çdo të dielë, një herë në muaj ose një herë në vit? A pagëzojmë foshnje apo vetëm njerëz që janë në moshë për të zgjedhur vetë pagëzimin? Përgjigjet e këtyre pyetjeve nuk ndikojnë nëse dikush është apo jo i krishterë. Por për shkak të çështjeve të tilla janë formuar kisha të ndryshme.

Nuk do të thotë se një kishë bie në kontradiktë me një tjetër. Do të thotë se edhe pse bien dakord në gjërat thelbësore, ata ndryshojnë në gjëra jo thelbësore. Kjo lejohet nga Bibla: “pranojeni atë që është i dobët në besim, pa e qortuar për mendimet. Dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë, ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte.

Ai që ha të mos e përbuzë atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar. Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? A qëndron në këmbë ose rrëzohet është punë e Zotit të tij, por ai do të qëndrojë, sepse Perëndia është i zoti ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri i çmon të gjitha ditët njëlloj; gjithsecili të jetë plotësisht i bindur në mendjen e tij (Rom. 14:1-5).

Kisha të rreme

Fatkeqësisht ka edhe një arsye tjetër për ndryshimet mes kishave që është fakti se disa kisha nuk jetojnë sipas vullnetit të Perëndisë. Është e trishtueshme që disa kisha kanë braktisur themelet e besimit. Disa kisha u japin më shumë nder shenjtorëve sesa Perëndisë. Disa përfshihen shumë në çështje politike dhe harrojnë se krishterimi ka të bëjë me një mbretëri frymërore jo tokësore.

Disa kisha nuk besojnë më në ringjalljen e Jezus Krishtit apo në mrekullitë e tjera të Perëndisë, edhe pse ato janë regjistruar në fjalën e Perëndisë. Ka gjithashtu kisha që përqafojnë ide që janë të gabuara moralisht. Është e pabesueshme që ka disa kisha që pranojnë homoseksualitetin.

Kisha të tilla mund ta quajnë veten të krishtera, por është e qartë nga fjalët dhe veprimet e tyre që nuk janë më aspak të krishtera. Një besimtar i vërtetë do të largohet nga këto lloj kishash dhe do të gjejë një kishë që është besnike ndaj së vërtetës.

Fjala e Zotit thotë: “Dhe ju porositim, o vëllezër, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrregullt dhe jo sipas porosisë që keni marrë prej nesh”. 2 Thesalonikasve 3v6

Të dini në fakt këtë: asnjë kurvar, ose i ndyrë ose kurnac, i cili është idhujtar, nuk ka ndonjë trashëgim në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë.Askush të mos ju gënjejë me fjalë të kota, sepse, për shkak të këtyre gjërave, vjen zemërimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes. Mos jini, pra, shokë me ta. Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin; ecni, pra, si bij të dritës, Efesianët 5v5-8

Most Popular

Recent Comments