Pashka

Festa më e vjetër në Shqipëri

E dimë që besimi i krishterë ka hyrë shpejt në Shqipëri. I pari që predikoi ungjillin në këto troje mund të ketë qenë vetë Shën Pali i cili shprehet, “Nga Jeruzalemi e rrethinat deri në Iliri plotësova predikimin e Ungjillit të Krishtit”. Edhe apostulli Ndre (Andrea) besohet se ka predikuar në Epir.

Një numër i papërcaktuar të krishterësh ka jetuar në portin e Durrësit në vitin 58 p.K., dhe aty nga shekulli i katërt deri në të pestin krishterimi kishte lënë gjurmë të dallueshme anembanë vendit.

Por festa e Pashkës është ende më e vjetër se kaq. Pashka u festua për herë të parë para 3500 vjetësh nga populli hebre (populli i Zotit). Për qindra vjet ata kishin vuajtur si skllevër, por më në fund dora e të Madhit i shpëtoi. Engjëlli i Zotit kaloi mbi gjithë vendin duke goditur shtëpitë e shtypësve të tyre, por hebrenjtë nuk u prekën nga gjykimi sepse kishin lyer trarët e shtëpive me gjakun e qengjit, ashtu siç i kishte udhëruar Zoti.

Fjalë për fjalë, pashka do të thotë kalim, sepse ëngjëlli i Zotit kaloi sipër pa i prekur. Si u modifikua festa e pashkës në kohën e Krishtit? Kur Gjon Pagëzori e pa Jezusin tha: “Ja, Qengji i Perendisë, që heq mëkatin e botës!” Jo vetëm kaq, por ne lexojmë se si Jezusi, në natën e tij të fundit, mori kupën e verës duke thënë: «Ky është gjaku im, gjaku i besëlidhjes së re, i cili është derdhur për shumë për faljen e mëkateve».

Të gjitha flijimet e mëparshme ishin simbol i veprës së Krishtit në kryq. Dhe me këto thënie biblike e kuptojmë se si Zoti dërgoi Jezu Krishtin që të bëhej kurbani i vërtetë dhe i fundit për njerëzit. Besimi ndaj Jezu Krishtit është mënyra që njeriu mund të gjejë pajtim me Zotin. Ashtu siç kishte nevojë populli hebre të gjente shpëtim nga robëria e faraonit, çdo njeri sot ka nevojë të gjejë shpëtim nga robëria e mëkatit.

Pashka që festohet sot na kujton vdekjen e Jezu Krishtit për të shpëtuar njeriun nga mëkati dhe ringjalljen e tij triumfuese, e cila na jep shpresë për të ardhmen. A është kjo festë vetëm për të krishterët? Sigurisht që jo. Krishti vdiq për të gjithë ata që do të besojnë te Ai.

Njerëzit e parë që besuan tek Krishti ishin hebrenj, por ata predikuan pendimin e mëkateve në emrin e Jezusit shumë kombeve, ashtu siç i kishtë udhëruar Krishti. Ai ende na thërret të besojmë në të për të marrë faljen prej mëkateve tona dhe të pajtohemi me Perëndinë për hir të Tij.

N.B.

Previous article
Next article

Most Popular

Recent Comments