HomeMesazhi 7Një Natë Kur Ca Barinj Të Thjeshtë

Një Natë Kur Ca Barinj Të Thjeshtë

Një Natë Kur Ca Barinj Të Thjeshtë
Mbi tufat bënin rojë,
Një engjëll u afrua,
dhe lavdia i rrethoi.

Mos kini frikë, tha ai,
Se’u tmerruan shumë ata,
“Një lajm’ të mirë dhe gëzim të madh,
Ju sjell për botën mbarë!”

Për ju u lind një Shpëtimtar,
I shtruar në Betlehem,
Jezusi, Zoti Perëndi tek ju
si foshnjë vjen.

Këtë shenjë unë do t’ju jap:
Ai gjendet në një stallë,
Me rripa stofi të mbështjellë,
Dhe i shtrirë në një grazhd.

Atëherë bashkë me engjëllin
U dukën plot gëzim,
Shumica engjëjsh që e lavdëronin
Perëndinë.

Lavdi në më të lartin qiell,
Dhe paqja qoftë mbi dhe,
Shpëtimi dhe pajtimi sot,
Të gjithë njerëzve!

Most Popular

Recent Comments