HomeJehona 23Mrekullitë e Krishtlindjes

Mrekullitë e Krishtlindjes

Fjala ‘mrekulli’ është mënyra më e mirë për të përshkruar historinë e Krishtlindjes. Në fakt, kishte disa mrekulli që përbënin Krishtlindjen e parë.

Mrekullia e Nënës së Virgjër

Është një mrekulli, sigurisht, që Maria, nëna e Krishtit, ishte e virgjër. Bibla e shenjtë është shumë e qartë. Një engjëll i Zotit, i quajtur Gabriel, i njoftoi Marisë se ajo do të ishte nëna e Krishtit, se biri i saj do të quhej Biri i më të Lartit dhe se ky bir do të ngjizej në të jo me anë të mënyrave njerëzore por nëpërmjet Frymës së Shenjtë të Perëndisë. Krishtlindja ka të bëjë me mrekullinë e nënës së virgjër.

Mrekullia e ëndrrës së Jozefit

Është një mrekulli gjithashtu që Jozefi e besoi Marinë. Është e vështirë për një burrë që të kuptojë se si e fejuara mund të jetë shtatzënë pa të. Por edhe Jozefin e vizitoi gjithashtu një engjëll i cili i tha atij se djali do të quhej Jezus, sepse ai do të shpëtonte popullin e tij nga mëkatet e tyre. Kujdesi i vazhdueshëm i Jozefit për Marinë dhe fëmijën e saj është një mrekulli.

Mrekullia e Bethlehemit

Është një lloj mrekullie që ai lindi në Betlehem (vendi që u parashikua nga profetët për lindjen e Krishtit). Prindërit e tij, për më tepër, ishin banorë të Nazaretit, katër ditë udhëtim për në veri. E vetmja gjë që shkaktoi këtë udhëtim në momentin e fundit është urdhri nga August Çezari që të gjithë të shkonin në vendlindjen e të parëve për regjistrim.

Përderisa Jozefi ishte pasaardhës i drejtpërdrejtë i Mbretit David, ai u kthye në qytetin ku mbreti David kishte lindur. “Dhe ti, Bethlehem, tokë në Jude, nuk je aspak më e parëndësishmja ndër princat e Judesë, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës, që do të kullotë popullin tim, Izraelin” (Mateu 2:2-4; që citon nga Mikea 5:2).

Mrekullia e engjëjve lajmëtarë

Është mrekulli që në natën kur lindi Jezusi, barinjtë panë një vizion engjëjsh në qiell. Jo vetëm që panë këta engjëj, por ata i sigurojnë barinjtë se shpëtimtari i premtuar kishte lindur në Bethlehem. “Mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin; sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti.

Dhe kjo do t’ju vlelë si shenjë: ju do të gjeni një fëmijë të mbështjellë me pelena, të shtrirë në një grazhd” (Lluka 2:10-12” “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij!” (Lluka 2:14)

Mrekullia e yllit

Është mrekulli që, kur foshnja Jezus lindi, ylli i tij shkëlqeu fort në qiellin e dimrit. Kjo ndodhi në mënyrë që dijetarët nga Lindja ta shihnin atë dhe ta kuptonin se ai shënonte lindjen e mbretit të judenjve. Është një mrekulli që këta dijetarë dhe shërbëtorët e tyre udhëtuan mbi kurrizin e deveve afërsisht 1600 km për të parë Fëmijën.

Që ata të sillnin ar, temjan dhe mirrë. Që ylli i drejtoi ata pikërisht te shtëpia ku familja e shenjtë po jetonte. Që këta princa të pasur të bien me fytyrë mbi dyshemenë e ndotur para Fëmijës së vogël. Këto janë mrekullitë e yllit.

Mrekullia i mishërimit

Mrekullia më e madhe e Krishtlindjes është se ky i porsalindur është Zoti që hyri në botën tonë. Apostulli Pal e shpreh në këtë mënyrë: “[Jezu Krishti] i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit” (Filipianëve 2:6-7).

Është një mrekulli mahnitëse, një mrekulli që i habiti shumë kohë më parë si Marinë ashtu edhe Jozefin, pjesëmarrës në këtë mrekulli. Dhe në këtë foshnje të sapolindur shohim mrekullinë e mrekullive. Ne madje e dimë qëllimin e kësaj mrekullie të mishërimit.

Engjëlli i kishte thënë Jozefit: “Ti do t’i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre” (Mateu 1:21). Historia e Krishtilindjes vazhdon pas Bethlehemit. Kjo foshnjë rritet për t’u bërë burrë dhe natën para se të tradhtohej ai mori bukën, e bekoi atë dhe thotë se është mishi i tij. Ai mori verën e bekoi dhe thotë se është gjaku i tij. Dhe pikërisht të nesërmen mishi i tij u shpua dhe gjaku i tij u derdh për të na shpëtuar ne nga mëkatet tona.

Most Popular

Recent Comments