HomeJehona 23Mbarësi të gjithëve!

Mbarësi të gjithëve!

Fuqia e një pikëpamjeje pozitive

Studimet në këto vitet e fundit kanë treguar se emocionet negative, në përgjithësi, shpesh ndikojnë jo vetëm mbi zemrën por edhe në shumë aspekte të tjera të shëndetit të trupit. Stresi dhe emocionet negative, siç është ankthi dhe depresioni, mund të ndikojnë në shëndetin tonë duke rritur ndjeshmërinë tonë ndaj shqetësimeve të vogla siç është i ftohti dhe atyre të mëdha siç është kanceri.

Perëndia i krijoi trupat tanë me një sistem imunitar të mrekullueshëm. Stresi dhe emocionet negative (si inat, paaftësi për të falur dhe një pikëpamje e pashpresë për jetën) duket se e shtypin aftësinë e sistemit imunitar të trupit për t’iu përgjigjur këtyre kërcënimeve duke na bërë më të ndjeshëm ndaj sëmundjes.

Emocionet pozitive përmirësojnë shëndetin

Nëse emocionet negative pengojnë imunitetin e trupit, a mund të shpresojmë se sigurohet përmirësimi i tij nga emocionet pozitive? Po! Rreth 3000 vjet më parë për ne u shkruajt një vërejtje e tillë: “Një zemër është një ilaç i mirë, por një frymë e dërrmuar i than kockat” (Fjalët e Urta 22:17). E vërteta e këtyre fjalëve mbështetet nga shumë studime shkencore.

Emocionet pozitive ndihmojnë në parandalimin e sëmundjes dhe nëse ndonjëri sëmuret, ato mund të ndihmojnë për të shpejtuar shërimin. Shpesh, ne i referohemi përgjigjes luftuese ndaj sëmundjes si vullnet për të jetuar. Ky vullnet mund të forcohet nga një numër faktorësh. Një nga çelësat është të besosh dhe t’i përkushtohesh një kauze në jetë.

Një numër i madh studimesh shkencore kanë përcaktuar se të kesh bindje dhe vlera të thella personale, mund të bëjë mrekulli për pothuajse çdo aspekt të mirëqenies tënde emocionale dhe fizike. Besimi në Perëndinë mund të të sigurojë një arsye të fortë për të jetuar dhe energji për shëndetin mendor dhe fizik.

Aftësia për të menaxhuar stresin dhe për të ruajtur një pikëpamje të shëndetshme mendore është një nga elementet e nevojshme për shëndet të mirë. Ashtu si Fjalët e Urta 18:14 na thotë: “Fryma e njeriut i jep krahë në sëmundjen e tij, por kush mund ta ngrejë një frymë të demoralizuar?”

Most Popular

Recent Comments