HomeJehona 23Kush ishte?

Kush ishte?

A i lindi në një fshat të panjohur, fëmija i një gruaje fshatare. Në moshën tridhjetë vjeçare ai shpalli që ishte Mesia dhe filloi të predikonte. Në moshën 33 vjeçare, ai u gozhdua në kryq midis dy hajdutëve. Ai nuk shkroi asnjë libër. Ai nuk mbajti asnjë pozitë shtetërore. Ai nuk kishte shtëpinë e vet.

Ai nuk vazhdoi shkollë të lartë. Ai nuk bëri asnjë vizitë në një qytet të madh. Ai nuk udhëtoi asnjëherë më shumë se treqind kilometra larg vendlindjes. Ai nuk bëri asnjë nga gjërat që shoqërojnë zakonisht madhësinë e njeriut. Ndërsa ai po vdiste, ata që e kryqëzuan hodhën short për rrobat e tij, të cilat ishin e vetmja pronë që ai kishte mbi tokë.

Pasi vdiq, ai u shtri në një varr të marrë hua, nga mëshira e një miku. Njëzet shekuj kanë ardhur dhe ikur, dhe sot ai është figura kryesore e njerëzimit. Të gjithë gjeneralët që kanë luftuar ndonjëherë, të gjithë mbretërit që kanë mbretëruar ndonjëherë, të gjithë filozofët që kanë folur ndonjëherë nuk e kanë prekur jetën e njeruit aq sa ajo jetë e vetme unike.

Tek personi i Jezus Krishtit, ne kemi një njeri aq të veçantë, sa jeta e tij nuk mund të shpjegohet nëpërmjet proçeseve natyrore. Personi dhe jeta e tij refuzojnë shpjegimet natyrore. Statusi unik i Jezus Krishtit na paraqet prova, që ky Njeri nuk është vetëm i veçantë, por Shpëtimtari i botës.

Most Popular

Recent Comments