HomeJehona 23Kë do të dëgjoni në 2009-ën?

Kë do të dëgjoni në 2009-ën?

Miqtë e mi të dashur, a nuk jeni mjaft të lodhur së dëgjuari njerëzit – njerëzit më të ditur, në televizion, në radio, dhe kudo tjetër? Ata janë tepër të zgjuar dhe të zotë për të shprehur pikëpamjet e tyre, dhe ata flasin me një siguri të rrallë, duke pohuar gjëra të cilat nuk mund t’i vërtetojnë apo t’i provojnë.

A nuk po lodheni disi së dëgjuari atë që njerëzit kanë për të thënë? Cila është nevoja më e madhe e botës sot? Nevoja më e madhe e botës sot është kjo: të dëgjojmë Perëndinë. Çfarë ka Perëndia për të thënë? Politikanët nuk e kuptojnë gjendjen e botës sot. Janë përgënjeshtruar të gjitha profecitë e tyre.

Bota është në gjendjen që është sot sepse njeriu në marrëzinë dhe arrogancën e tij u rebelua kundër Perëndisë. Ai e kundërshtoi Perëndinë. Nuk merakosej se ç’i thoshte Perëndia. ‘Ah, kjo është ajo që them unë,’ tha. Dhe ai solli kaos mbi vete. Por Perëndia na ka krijuar, dhe duhet të jetojmë për lavdinë dhe nderin e tij. Deri sa të bëjmë këtë, nuk do të njohim kurrë paqen, lumturinë apo gëzimin.

Kjo ishte analiza e Perëndisë për situatën njerëzore – a jeni gati ta dëgjoni? Zgjidhja e Perëndisë Kjo është diagnoza që bën Perëndia për gjendjen aktuale. Por atje ku çdo gjë tjetër ka dështuar për të siguruar një zgjidhje, Bibla thotë: Perëndia e deshi aq botën, sa dha – një filozof të madh? Një politikan të madh? – dha Birin e tij të vetëmlindurin, Jezusin nga Nazareti, Birin e lavdisë.

Miqtë e mi, a jeni të interesuar për këtë Njeri? A e dini që Perëndia ka ndërhyrë në favor të gjendjes sonë. Të ju flas për Platonin dhe Sokratin? Jo, jo! Kur mund të ju flas për Jezu Krishtin, nuk mund të flas për ta. Pse të flasim për njerëzit kur mund të flasim për Shpëtimtarin? Pajtohuni me Perëndinë Le ta përmbledh shpejt e shpejt.

Nevoja më e madhe e gjithë botës, është të pajtohet me Perëndinë. Të gjitha problemet tona lindin prej faktit që jemi larg Perëndisë. Nevoja më e lartë e njeriut është të hyjë në marrëdhënie të drejta me Perëndinë dhe të bekohet nga Perëndia. Mëkatet e mia qendrojnë midis meje dhe Perëndisë.

Unë nuk i heq dot qafe. Atë që kam bërë, e kam bërë. Edhe sikur të kaloj gjithë jetën në përpjekje për t’i fshirë mëkatet e mia, nuk i fshij dot. Por Perëndia dërgoi Birin e vet, të panjollë, të pastër, i cili nuk kishte shkelur kurrë asnjë pikë të ligjit të Zotit. Perëndia e dërgoi në kryq, dhe ai vuri mëkatet tona mbi të.

Të dashur miqtë e mi, e vetmja mënyrë për t’u pajtuar me Perëndinë është të besosh në Jezu Krishtin. A e dini që Krishti ka vdekur për mëkatet tuaja, ka mbartur dënimin tuaj, fajin tuaj? A e shihni që vetëm ai mund t’ju ndihmojë në jetë, në vdekje, dhe përtej vdekjës? Nëse jo, sigurohuni sot. Kthehu në rrugën e tij. Një predikim mbajtur nga Dr.M L-Jones.

Most Popular

Recent Comments