HomeJehona 37FJALË TË ARTA

FJALË TË ARTA

Thënie biblike për bujarinë

Duhet të ndihmohen ata që lëngojnë duke kujtuar fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: “Ka më shumë lumturi të japësh sesa të marrësh!”

Bibla1

Jep me bujari dhe zemra jote të mos trishtohet kur jep, sepse pikërisht për këtë Zoti, Perëndia yt, do të të bekojë në çdo punë tënden dhe në çdo gjë që do të të zërë dora. Sepse nevojtarët nuk do të mungojnë kurrë në vend, prandaj unë po të jap këtë urdhërim tënd dhe të them: “Hapja me bujari dorën tënde vëllait tënd, të varfërit tënd dhe nevojtarit në vendin tuaj”.

Ligji i Zotit2

Ka nga ata që shkapërderdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që kursejnë më tepër se duhet dhe bëhen gjithnjë e më të varfër. Njeriu bujar do të pasurohet dhe ai që vadit do të vaditet gjithashtu.

Fjalë e urtë biblike3

“Jepni dhe do t’ju jepet: një masë e mirë, e ngjeshur, e tundur, gufuese do t’ju derdhet në gji, sepse me atë masë që do të matni, do t’ju matet edhe juve gjithashtu”

Jezus Krishti4

Ai që mbjell me kursim, do të korrë po me kursim; dhe ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë dorëhapur. Secili le të veprojë ashtu si ka vendosur në zemër, as me keqardhje as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar.

Apostulli Pal5

Kushdo që i jep për të pirë qoftë edhe vetëm një gotë uji të freskët ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, në të vërtetë ju them, që ai nuk do të humbë aspak shpërblimin e tij.

Jezus Krishti 6

Njeriu me sy dashamirës do të bekohet, sepse i jep bukë të varfërit.

Fjalë e urtë biblike7

Madje kur jep lëmoshë, e majta jote të mos dijë ç’bën e djathta, që lëmosha jote të jepet fshehurazi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë haptas.

Jezus Krishti8

Dhe në qoftë se një vëlla ose një motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm, dhe dikush nga ju u thothë atyre: “Shkoni në paqe! Ngrohuni dhe ngopuni”, dhe nuk u jepni atyre gjërat për të cilat kanë nevojë për trupin, ç’dobi ka?

Apostulli Jakob9

Por secili do të japë nga pjesa e tij simbas bekimit që Zoti, Perëndia yt, të ka dhënë.

Ligji i Zotit 10

Citime nga Bibla: 1. Veprat 20:35, 2. Ligji i Përtërirë 15:10, 3. Fjalët e Urta 11:24-25, 4. Luka 6:38, 5. II Korintasve 9:6-8, 6. Mateu 10:42, 7. Fjalë të Urta 22:9, 8. Mateu 6:3-4, 9. Jakobi 2:15-16, 10. Ligji i Përërirë 16:17

Previous article
Next article

Most Popular

Recent Comments