HomeJehona 28FJALË TË ARTA Urtësia e Biblës për Sot

FJALË TË ARTA Urtësia e Biblës për Sot

Kush punon tokën e tij do të ketë bukë me bollëk, por kush jepet pas kotësive do të ketë varfëri të madhe.

Njeriu besnik do të mbushet me bekime, por ai që nxiton të pasurohet nuk do të mbetet pa faj.

Njeriu me zemër të keq dëshiron të pasurohet shpejt, por nuk e kupton se do ta pllakosë varfëria.

Pasuria e përftuar në mënyrë jo të ndershme do të katandiset në pak gjëra, por atij që e grumbullon me mund do t’i shtohet ajo.

Pasuria e fituar me nxitim në fillim, nuk do të bekohet në fund.

Ai që vidhte, le të mos vjedhë më, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë t’i japë diçka atij që ka nevojë.

Në rast se bën mirë a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se bën keq, mëkati po të ruan te porta dhe dëshirat e tij drejtohen ndaj teje; por ti duhet ta sundosh.

Sepse ne nuk kemi ardhur me asgjë në këtë botë, dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete; por, kur kemi çfarë të hamë dhe të veshim, të jemi të kënaqur me kaq.

Por ata që dëshirojnë të pasurohen, bien në tundim, në lak dhe në shumë pasione të dëmshme, që i plandosin njerëzit në rrënim dhe shkatërrim.

Sepse lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave dhe, duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e çuan veten e tyre në shumë dhimbje.

Por ti, o njeri i Perëndisë, hiq dorë nga këto dhe ndiq drejtësinë, perëndishmërinë, besimin, dashurinë, zemërgjerësinë dhe zemërbutësinë.

Dhe çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë, si për Zotin dhe jo për njerëzit, duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin.

Hiqni dorë nga çdo dukje e ligë. Ju porositëm: po të ketë ndonjë që nuk do të punojë, as të mos hajë.

 

Fjalët e Urta 28.19, 28.20 , 28.22, 13.11, 20.21, Efesianët 4.28, Zanafilla 4.7, 1 Timoteu 6, Kolosianët 3.23-24, 1 Thesalonikasve 5.22, Zanafilla 3.19, 2 Thesalonikasve 3.10

Most Popular

Recent Comments