HomeJehona 25Fjale te arta

Fjale te arta

“Ajo që mund të njihet prej Perëndisë është bërë e dukshme në ta, sepse Perëndia ua ka shfaqur. Në fakt, cilësitë e tij të padukshme. . . duke qenë të dukshme . . . që nga krijimi i botës. Sepse, megjithëse e njohën Perëndinë u bënë të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Duke e deklaruar veten të urtë, u bënë të marrë.” Cituar nga Bibla (Romakët 1:19-22)

Ja disa pyetje që dalin nga vargjet e lartpërmendura:

Pyetje: “A kanë ateistët njohuri të mjaftueshme të së vërtetës, për të qenë të vetëdijshëm për ekzistencën e Perëndisë?

Përgj: Po, sepse “Ajo që mund të njihet prej Perëndisë është bërë e dukshme në ta, sepse Perëndia ua ka shfaqur”.

Pyetje: A kanë ateistët njohuri të mjaftueshme të së vërtetës për të pranuar Perëndinë si Perëndi të plotfuqishëm?

Përgj: Po, “Cilësitë e tij të padukshme . . . duke qenë të dukshme . . . që nga krijimi i botës, shihen qartë”.

Pyetje: A e kanë shtypur ateistët njohurinë që zotërojnë për Perëndinë?

Përgj: Po, “megjithëse e njohën Perëndinë, u bënë të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua”.

Pyetje: A kanë ateistët njohuri të mjaftueshme të së vërtetës për t’u konsideruar fajtorë?

Përgj: Po, “Duke e deklaruar veten të urtë, u bënë të marrë”.

Most Popular

Recent Comments