HomeJehona 21Fjalë të arta

Fjalë të arta

Unë jam Perëndia dhe s’ka asnjë tjetër; jam Perëndia dhe askush nuk më ngjet mua, që shpall fundin në fillim, dhe shumë kohë më parë gjerat që ende nuk janë bërë. Isaia kap.46

Mos u mburr me ditën e nesërme, sepse nuk di atë që mund të sjellë një ditë. Fjalët e Urta kap.27

Kujtoni krijuesin tend në ditët e rinisë. Predikuesi kap.12

Besnike janë plagët e një shoku, dhe të rreme të puthurat e një armiku. Fjalët e Urta kap.27

Krenaria e zemrës sate të ka mashtruar. Abdia kap.1

Le të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse, po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. Galatasve kap.6

Do të kenë të mirën ata që kanë frikë nga Perëndia. Fjalët e Urta kap.8

Most Popular

Recent Comments