HomeJehona 26Feja është më shumë se kulturë

Feja është më shumë se kulturë

Me gjithë arsimin dhe kulturën, filozofinë dhe politikën tonë, dhe gjithçka që kemi bërë, bota ndodhet në një ngatërrim, që sa vjen edhe thellohet. Nga lind ligësia, smira, narkomania dhe lakmia? Cili është shpjegimi? Ja ku është e vetmja përgjigje—njeriu është larguar nga Perëndia. Miqtë e mi, ky është problemi i botës sot. Na thanë që kjo do ta ndreqte botën— edukimi dhe kultura.

Jo feja apo Bibla, por njohuria, shkenca, dituria dhe filozofia e re—këto do të krijonin një botë të përsosur! Por si është realiteti? Cili ka qenë rezultati? Ballë për ballë me problemin e njeriut, që të gjitha kanë dështuar. Perëndia duke qenë i shenjtë, nuk mund të pretendojë se nuk e ka parë mëkatin. Ai është Perëndi i drejtë dhe i shenjtë, dhe ai ka thënë se: Shpirti që mëkaton ka për të vdekur.

Paga e mëkatit është vdekja – gjë që duket sheshit në botën e sotme. Mirë pra, si mund të pajtohem unë me Perëndinë? Çfarë mund t’u bëhet mëkateve të mia? Perëndia ka thënë që ai duhet t’i dënojë. Këtë e kërkon drejtësia e Tij. Por nëse ai do të dënonte mëkatet e mia, do të më merrte lumi. Do të isha i humbur. Por Perëndia ka planifikuar një rrugë tjetër.

Ai dërgoi Birin e vet, të panjollë, të pastër, të papërlyer, i cili nuk kishte kryer asnjë faj. Perëndia e dërgoi në kryq, dhe ai vuri mëkatet tona mbi të. Ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Të dashur miqtë e mi, e vetmja mënyrë për t’u pajtuar me Perëndinë është të besosh në Jezu Krishtin.

Çfarë gjëje e mrekullueshme ta kesh ndërgjegjen të pastruar! Çfarë gjëje e mrekullueshme të dish që mëkatet e tua janë falur! Mund ta vësh kokën mbi jastëk dhe të mos shqetësohesh. Ti e di se je në raport të drejtë me Perëndinë, në paqe me Perëndinë; asgjë nuk mund të të ndajë kurrë nga dashuria e Perëndisë.

Miqtë e mi, a e keni siguruar paqe? Paqen e ndërgjegjes?

Ky është besimi i vërtetë. Jo vetëm një nxitje që ti të vesh në shtëpi dhe të nisesh nga e para duke u përpjekur të bësh një jetë më të mirë. Jo, jo! Por në rradhë të parë është kjo: Të besosh në Krishtin. Ejani ashtu siç jeni, vetëm beso. Pastaj do të kuptosh rrugën për të shkuar përpara.

Most Popular

Recent Comments