HomeJehona 29Engjëjt e Krishtlindjes

Engjëjt e Krishtlindjes

Engjëjt janë qënie frymërore që lëvizin në qiell dhe në tokë por që rrallë shfaqen para syve të njerëzve. Në Bibël, engjëjt janë përmendur si të dërguarit e Zotit. Engjëll do të thotë ‘lajmëtar’ në gjuhën originale, dhe në kryerjen e kësaj detyre ne i shohim të shfaqen në skenën e historisë herë pas here.

Engjëjt e krishtlindjes janë ndoshta forma më e njohur e engjëjve për ne sepse jemi të familjarizuar me imazhet e tyre nëpërmjet kësaj feste. Ndonëse engjëjt shfaqen rrallë në histori, ata luajnë një rol të madh në historinë e krishtlindjes. Duke qënë se engjëjt janë mjaft të rëndësishëm në lindjen e Jezus Krishtit, figurat e ëngjëjve shoqërojnë festën e përvitshme të krishtlindjes duke u shfaqur si zbukurime në pemë dhe të pikturuara nëpër kartolina përshëndetëse.

Këngët tradicionale të festës përmendin gjithashtu rolin e veçantë të tyre. Engjëjt janë ata që na sollën lajmin e lindjes së Krishtit: Gabrieli solli lajmin hyjnor te Maria dhe zbuloi se ajo ishte zgjedhur të mbajë fëmijën e shenjtë. Një engjëll tjetër lajmëroi Jozefin se ai duhet të mos hiqte dorë nga fejesa me Marinë dhe duhet të kujdesej për të.

Pas lindjes së fëmijës një engjëll tjetër i foli që të shpëtonte fëmijën nga dora e Mbretit Herod. Sigurisht që spikat rasti i barinjve që panë një mori engjësh në qiell duke kënduar për lindjen e shpëtimtarit. Dhe s’duhet të harrojmë Zakarian, babain e Gjon Pagëzorit (pararendesit të Krishtit), që pa një ëngjëll në tempull ndërsa shërbente atje si prift.

Ndryshe nga sa janë pikturuar shpesh herë, engjëjt që u shfaqen si lajmëtarët e lindjes së Krishtit nuk janë përshkruar asnjëherë në Shkrimet e Shenjta si qënie me krahë fluturues, por si figura të ndritshme. Engjej me krahë janë parë vetëm në vegimet e profetëve, raste këto kur gjuha vegimore të jep përshtypjen që krahët e tyre fluturues simbolizojnë gadishmërinë e tyre të zbatojnë shpejt vullnetin e Perëndisë.

Previous article
Next article

Most Popular

Recent Comments