HomeJehona 26DHJETË ARSYE PËR T’U DHËNË TË TJERËVE

DHJETË ARSYE PËR T’U DHËNË TË TJERËVE

  1. Sepse kur jep ndihmon dikë që ka nevojë.
  2. Sepse kur ndihmon njerëz në nevojë vendos një shembull të mirë për fëmijët, familjen dhe miqtë e tu dhe i frymëzon ata të jenë njerëz më të mirë.
  3. Sepse kur u jep të tjerëve i jep ditës një ton pozitiv dhe të fuqishëm.
  4. Sepse të ndihmosh të tjerët ka një efekt të thellë përhapës. Asnjëherë nuk e di, një akt i vetëm mirësie i treguar prej teje mund të ndryshojë jetën në më shumë mënyra se sa ti mund të imagjinosh.
  5. Sepse, mesatarisht, njerëzit bujarë jetojnë më gjatë.
  6. Sepse edhe majmunët japin.
  7. Sepse ti je me fat që ke ushqim, strehë, rroba dhe ujë—jepu të tjerëve që nuk kanë.
  8. Sepse karakteri yt zhvillohet me më pak egoizëm.
  9. Sepse ne admirojmë njerëz të tjerë që kanë qenë bujarë me pasurinë e tyre, prandaj përse të mos bëhemi si ata?
  10. Sepse Perëndia premton të shpërblejë ata që u japin të varfërve: “Ai që ka mëshirë për të varfërin i jep hua Zotit, i cili do t’ia kthejë ato që i ka dhënë”. Fjalët e Urta 19:17

Most Popular

Recent Comments