HomeJehona 26Citime për Krishtin

Citime për Krishtin

Unë i njoh njerëzit, dhe po ju them se Jezus Krishti nuk është vetëm një njeri. Mes atij dhe çdo person tjetër në botë nuk është e mundur të bësh krahasime. Aleksandri, Çezari, Karli i madh, edhe unë kemi themeluar perandori. Por mbi se kemi mbështetur mbretëritë tona? Mbi forcën. Ndërsa Jezus Krishti e themeloi mbretërinë e Tij mbi dashurinë; dhe në këtë orë ka me miliona burra që do të jepnin jetën për të.

                                                                                                      Napoleon Bonaparte

Një njeri që ishte plotësisht i pafajshëm ofroi veten e tij si një flijim për të mirën e të tjerëve, përfshi armiq të tij, dhe u bë shpengimtari i botës. Ishte një vepër e përkryer.

                                                                                                 Mahatma Gandhi, reformatori indian

Edhe ata që kanë kundërshtuar krishterimin përsëri ndjekin idealin e krishterë. Sepse as në mendjen e tyre, dhe as në zemrën e tyre, nuk mund të krijojnë një ideal të njeriut apo të virtytit më të lartë se sa ajo e Krishtit të vjetër.

                                                                           Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky, shkrimtar dhe filozof rus

Unë jam historian, nuk e quaj vetën besimtar, por si historian më duhet të pranoj që ky predikuesi i varfër nga Nazareti, e them pa pikë dyshimi, është epiqendra e historisë. Jezus Krishti, në mënyrë të bindshme, është figura kryesore e gjithë historisë.

                                                                                                                      H. G. Wells

Tek Jezusi zbulojmë Perëndinë te e cila duhet të vijmë pa mburrje dhe para të cilit mund të përulemi pa deshpërim.

                                                                                                                   Blez Paskali

Unë jam çifut, por jam i mahnitur nga figura e ndritshme e nazareasit. Asnjë njeri nuk mund të lexojë ungjillin pa e ndier praninë e Jezusit. Asnjë mit nuk mund të jetë mbushur me kaq shumë jetë.

                                                                                                                     Ajnshtajni

Mesazhi i Krishtit nuk është krishterimi. Mesazhi i Krishtit është Krishti.

                                                                                                          Geri Amirault, predikues amerikan

Ai nuk erdhi vetëm për të predikuar lajmin e mirë; Ai është lajmi i mirë. Ai nuk erdhi vetëm për të shpërndarë bukë; Ai tha “unë jam buka”. Ai nuk erdhi vetëm për të ndriçuar pak botën; Ai tha “Unë jam drita e botës”. Ai nuk erdhi për të na treguar derën; Ai tha “Unë jam dera”. Ai nuk erdhi vetëm për të na treguar rrugën; Ai tha “Unë jam rruga e verteta dhe jeta”.

                                                                                                      Jay Sidlow Baxter, pastor dhe teolog

Unë kam lexuar në shkrimet e Platonit dhe të Cicëros thënie që janë shumë të urta dhe shumë të bukura, por tek asnjë prej tyre nuk kam lexuar; “Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur dhe të rënduar dhe unë do t’ju jap shlodhje”.

                                                                                                           Augustini, teolog i hershëm

Jezusi nga Nazareti, pa ndihmën e shkencës dhe pa arsimin përkatës, ka hedhur më shumë dritë mbi çështjet njerëzore dhe hynore sesa gjithë filozofët dhe studiuesit e tjerë; dhe pa elokuencën e shkollës, foli fjalë të tilla që s’ishin dëgjuar kur më parë dhe që prodhuan pasoja të paarritshme për oratorin apo poetin profesionist.

Dhe pa shkruar asnjë rresht, Ai ka vënë në lëvizje kaq shumë stilolapsa dhe ka furnizuar material për kaq shumë predikime, diskutime, vëllime, vepra arti dhe këngë sesa të gjithë të mëdhenjve të tjerë së bashku.

                                                                                                       Filip Shaf, teolog gjerman

Most Popular

Recent Comments