HomeJehona 21A të janë falur mëkatet?

A të janë falur mëkatet?

Ti e di në zemrën tënde se je mëkatar – që ke rënë poshtë standardeve të Perëndisë në mendime, në fjalë dhe në vepra. Prandaj ti e di që nëse në ditën e fundit mëkatet e tua nuk të janë falur, patjetër do të dënohesh përjetësisht.

Tani është lavdia e besimit që Ai ofron pikërisht atë falje për të cilën ke nevojë – një falje të plotë, falas dhe të përjetshme. Kjo falje është blerë për ne nga Zoti Jezu Krisht, kur ai erdhi në botë për t’u bërë Shpëtimtari ynë, dhe jetoi, vdiq dhe u ringjall si zëvendësi ynë.

Por, ndonëse kjo falje vjen krejtësisht falas, ajo nuk na jepet automatikisht. Nuk e merr dot thjesht duke vajtur në një kishë të krishterë, madje as duke u anëtarësuar në një kishë. Është diçka të cilën secili duhet ta rrokë për veten e tij nëpërmjet ushtrimit të besimit personal.

Në qoftë se nuk e përvetëson nëpërmjet besimit, atëherë për sa të përket ty Krishti po aq mirë mund të mos ketë vdekur. Besimi është thjesht një përbesim i përulur dhe i sinqertë tek Zoti Jezus për të të shpëtuar. Të gjithë ata të cilët i besojnë atij pranohen dhe falen menjëherë, por pa këtë besim nuk ka aspak falje.

Kështu pra e shihni se nuk mjafton vetëm t’i dish faktet për Zotin Jezu Krisht. Ti e di që ai është Shpëtimtari i njerëzve, por vallë a është Shpëtimtari juaj? A e di se mëkatet e tua janë falur? J. Ryle

“Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. Po t’i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi”. Dhiata e Re

Previous article
Next article

Most Popular

Recent Comments