HomeJehona 275 PYETJE PËR DËSHMITARËT E JEHOVAIT

5 PYETJE PËR DËSHMITARËT E JEHOVAIT

1. Pse besoni që duhet ta quajmë Perëndinë “Jehova”? As Jezu Krishti, as apostujt e tij, nuk na mësojnë ta quajmë Perëndinë “Jehova”. Mos jeni vallë më të urtë se Jezu Krishti?! Apo jeni më të zgjuar se apostujt? Perëndia bëri që të shkruhej Dhiata e Re në shekullin I në gjuhën greke. Emrat që përdoren për Perëndinë në Dhiatën e Re janë kryesisht emra grekë, jo emra hebrenj. Po qe se emri i Perëndisë mund të përkthehet nga hebraishtja në greqisht nga apostujt, atëherë pse nuk mund të përkthejmë emrin e Perëndisë në shqip ose ndonjë gjuhë tjetër?

2. Pse mësoni që nuk duhet të japim transfuzion gjaku? Po qe se Jezu Krishti dha gjakun e tij për të na shpëtuar nga mëkatet, atëherë sigurisht shembulli i tij i përsosur na mëson që duhet të japim gjakun tonë për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër. A besoni vërtet që fjala e Perëndisë, Bibla, na mëson që është mëkat të japësh gjak? Po të kishte nevojë fëmija juaj për një transfuzion gjaku për t’i shpëtuar jetën, a besoni vërtet që i pëlqen Perëndisë të refuzoni transfuzionin, dhe kështu ta lini fëmijën tuaj të vdesë?

3. Përse Jezu Krishti nuk gjendet në qendër të besimit tuaj? Të krishterët kanë besuar gjithmonë (dhe Bibla na mëson) që Jezu Krishti është Biri i shenjtë i Perëndisë, dhe që ne duhet t’i lutemi atij, ta adhurojmë, dhe të besojmë tek ai si Zot. Kur Apostulli Thoma pa Jezusin e ringjallur nga të vdekurit, ai tha, “Perëndia im dhe Zoti im”. Duke parë se Apostujt kanë adhuruar Jezusin, pse vallë nuk e adhuroni dhe ju?

4. Pse mendoni që vetëm Dëshmitarët e Jehovait do të jetojnë në Parajsë? Pse qendra juaj në Amerikë mëson njerëzit (në botimet e saj “Kulla e Rojes”) që vetëm duke u bashkuar me organizatën tuaj ata mund të shpëtojnë dhe të jetojnë me Perëndinë në parajsë? A na mëson fjala e Perëndisë të besojmë tek organizata ‘Dëshmitarët e Jehovait’ që të marrim faljen e mëkateve, apo të besojmë tek Jezu Krishti si shpëtimtari ynë? A besoni vërtet që vetëm organizata juaj mund të shpëtojë njerëzit nga mëkati?

5. Pse organizata juaj nuk ju lejon të lexoni libra të botuar nga grupe të tjera të krishtera? Mos kanë frikë që do të humbni kaq lehtë nga besimi i vërtetë? Përse organizata juaj nuk ju inkurajon të studioni Biblën për veten tuaj, por kërkon që të studioni vetëm përmes interpretimit që japin librat e botuar nga organizata juaj? Mbani mend këtë fjalë të urtë: E vërteta nuk i trembet debatit.

Miqësisht i juaj, E.B.

Most Popular

Recent Comments